X zawody na orientację „Lilia-koniczyna”

Regulamin

I. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy jest Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu.

II. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniu 15 października 2006 (niedziela) w terenie nieznanym.
Miejsce zbiórki zostanie podane w komunikacie potwierdzającym przyjęcie 
na Zawody.

III. CELE ZAWODÓW
– uczczenie 10 rocznicy powrotu Związku Harcerstwa Polskiego do Światowego Skautingu – WOSM i WAGGGS,
– dobra zabawa na świeżym powietrzu,
– sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz poruszania się 
w nieznanym terenie,
– popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
– popularyzacja terenów leśnych Powiatu Poznańskiego.

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, jednak liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach indywidualnych, 
z podziałem na kobiety i mężczyzn:
– TD – dzieci – uczniowie szkół podstawowych (urodzeni w roku 1993 i młodsi) – 1 etap dzienny, start w drużynach 2 osobowych,
– TM – młodzież – uczniowie gimnazjów (urodzeni w latach 1990-1992) – 1 etap dzienny,
– TJ – juniorzy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (urodzeni w latach 1987-1989)  1 etap dzienny + 1 etap nocny
– TS – seniorzy (urodzeni w roku 1986 i starsi) – 1 etap dzienny + 1 etap nocny.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość łączenia kategorii, w razie braku wystarczającej ilości zawodników w danej kategorii.
Szczegółowy regulamin zawodów zostanie przedstawiony na starcie.

V. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wpisowe wynosi 15 zł od każdego uczestnika biorącego udział w Zawodach.
Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia zawodnika należy przesyłać do dnia 1 października 2006 roku na adres:
– HKT „Azymut”, skr. pocztowa 78, 62-020 Swarzędz lub hkt@azymut.org.pl.
Wpłata wpisowego musi nastąpić również do dnia 1 paxdziernika 2006 roku na konto:
– HKT „Azymut”, Volkswagen Bank Polska S.A. nr 75 2130 0004 2001 0215 5877 0001.
Osoby przyjęte na Zawody otrzymają pisemne potwierdzenie przyjęcia na Zawody.

VI. EKWIPUNEK UCZESTNIKA
– stosowny strój turystyczny, dla harcerzy również harcerskie nakrycie głowy,
– busola lub kompas,
– długopis, folia A4,
– latarka.

VII. ŚWIADCZENIA
– nagrody i dyplomy dla najlepszych w każdej kategorii,
– komplet materiałów startowych dla uczestnika,
– okolicznościowa plakietka,
– potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację oraz Odznaki Turystyki Pieszej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
– Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na czas zawodów.
– Każda grupa niepełnoletnich (kategoria TD i TM) uczestniczących w Zawodach (drużyna, zastęp, klasa) musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna, który również wnosi wpisowe. Pełnoletni opiekun odpowiada za przywiezienie grupy na miejsce zbiórki oraz powrót grupy do miejsca zamieszkania.
– W razie nie przybycia na imprezę, wpisowe nie będzie zwracane.
– Komenda zawodów zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie poprzez wydanie dodatkowych komunikatów.
– Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników imprezy.
– Uczestników obowiązuje Karta Turysty, harcerzy ponadto Prawo Harcerskie.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.