Współpraca zagraniczna

HKT „Azymut” posiada miano Harcerskiego Klubu Europejskiego, nadane mu przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w 1998 roku, w uznaniu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej.

Prezes Klubu – druh hm. Rafał M. Socha – był w latach 1996-1998 członkiem Młodzieżowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów RP oraz w latach 1999-2005 członkiem rady Forum Proeuropejskich Organizacji Młodzieżowych przy Prezydencie RP.

Instruktorzy i harcerze „Azymutu” wielokrotnie brali udział w wyprawach zagranicznych: 
– kilka razy organizowali wyjazdy do Londynu – stolicy Wielkiej Brytanii, ostatni w 2004 roku,
– do Niemiec – na uroczystości 50 rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Dachau (1995) oraz na Światową Wystawę EXPO 2000, 
– uczestniczyli w pielgrzymce ZHP do Ojca Świętego (Włochy 1996),
– reprezentowali ZHP na 1997 National Scout Jamboree Boy Scouts of America,
– do Ośrodka Skautowego WOSM w Kanderstegu, w Szwajcarii, 
– w 1998 roku zorganizowali wyprawę do Brukseli i innych miast Belgii i Holandii, gdzie zapoznali się z instytucjami Unii Europejskiej oraz Paktu Północnoatlantyckiego NATO,
– uczestniczyli w uroczystościach otwarcia cmentarza wojennego w Miednoje (Rosja 2000),
– wzięli udział w wyprawie „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” na Litwę – do Wilna i Trok (2002),
– zorganizowali wyprawę instruktorską do Grecji (2005), w trakcie której zdobyli m.in. Olimp (2917 m n.p.m.),
– reprezentowali ZHP na 8 Zlocie Skautów Europy Środkowej „ORBIS 2006” w Czechach oraz 9 Zlocie Skautów Europy Środkowej „SILESIA 2008”
– wzięli udział w Wyjeździe Przedstawicieli ZHP na Krym (2008). 

Prezes HKT „Azymut” hm. Rafał M. Socha był reprezentantem WOSM na stypendium Rady Europy w Thames Valley University w Londynie (1996), a wiceprezes HKT „Azymut” phm. Patryk Mazurkiewicz był reprezentantem WOSM na stypendium Rady Europy w Dublinie (2005). 

Instruktorzy i harcerze „Azymutu” podejmowali w trakcie Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego GNIEZNO 2000 reprezentację 20 skautów z zaprzyjaźnionego Baltimore Area Council Boy Scouts of America w USA.  

Harcerze utrzymują liczne kontakty osobiste i korespondencyjne ze skautami z innych krajów, w tym przede wszystkim z Boy Scouts of America.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.