Kronika 2005

24 grudnia 2005
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Betlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez cała Polskę, przybyło do Swarzędza 18 grudnia 2005 roku. Reprezentacja HKT „Azymut” odebrała Światło 
z poznańskiej Fary, z rąk ks. Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Harcerze z HKT „Azymut” przekazali Światło:
– Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu – Pani Bożenie Szydłowskiej,
– Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Pani Annie Tomickiej,
– radnym i wszystkim obecnym na spotkaniu opłatkowym w swarzędzkim ratuszu 
w dniu 20 grudnia,
– gronu pedagogicznemu i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu – w trakcie spotkania opłatkowego w dniu 21 grudnia,
– mieszkańcom miasta i gminy podczas 5-godzinnej warty ze Światłem, zaciągniętej 
w dniu 23 grudnia w holu swarzędzkiego ratusza.

23 grudnia 2005
ZBIÓRKA OPŁATKOWA HKT „AZYMUT”

Tradycyjna zbiórka opłatkowa wszystkich członków Klubu odbyła się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Prócz opłatka, Betlejemskiego Światła Pokoju, choinki, barszczu i słodkich wypieków, harcerze usłyszeli także świąteczne przesłanie Naczelnego Kapelana ZHP phm. Jana Ujmy.

17 grudnia 2005
KONCERT „W GÓRACH JEST WSZYSTKO CO KOCHAM…”

HKT „Azymut” był partnerem koncertu „W górach jest wszystko co kocham”, który odbył się w sobotę 17 grudnia 2005 roku w Centrum Kultury Poznania „Zamek”.

9 grudnia 2005
STRONA DRUŻYNY ZLOTOWEJ HKT „AZYMUT”
NA 8 ZLOT SKAUTÓW EUROPY ŚRODKOWEJ „ORBIS 2006”

Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu zgłosił Komendzie Reprezentacji ZHP na 8 Zlot Skautów Europy Środkowej „ORBIS 2006” udział drużyny składającej się z 2 zastępów – łącznie 18 osób. Kadrę drużyny stanowią: phm. Patryk Mazurkiewicz – wiceprezes HKT „Azymut”, sam. Ada Meissner – drużynowa 29 SDH „CHABER” oraz pwd. Filip Kopczyński – drużynowy 28 SDH „WIGRY”.

4 grudnia 2005
PREZES HKT „AZYMUT” PONOWNIE CZŁONKIEM RADY NACZELNEJ ZHP

XXXIII Zjazd ZHP wybrał ponownie hm. Rafała M. Sochę (największą liczbą głosów wśród kandydatów) na członka Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego kadencji lat 2005-2009.  

1-4 grudnia 2005
XXXIII ZJAZD ZHP

Prezes HKT „Azymut” hm. Rafał M. Socha – jako delegat Chorągwi Wielkopolskiej oraz ustępujący członek Rady Naczelnej – wziął udział w odbywającym się w Warszawie XXXIII Zjeździe ZHP. W trakcie trwania Zjazdu druh Rafał pracował w Komisji Statutowej – przygotowującej propozycje zmian do Statutu ZHP. Zjazd wybrał nowego Przewodniczącego ZHP, którym został hm. Andrzej Borodzik oraz nowego Naczelnika ZHP, którym została hm. Teresa Hernik. Zjazd dokonał również nowelizacji Statutu Związku, która wprowadziła m.in. osobowość prawną dla chorągwi.

25-27 listopada 2005
XVIII ZJAZD HKT „AZYMUT”

W Schronisku PTTK „Szwajcarka” w Rudawach Janowickich odbył się XVIII Zjazd HKT „Azymut”. Zjazd przyjął sprawozdanie z działalności Klubu w 2005 roku, uchwalił nowy Statut HKT „Azymut” oraz dokonał zmian w Zarządzie Klubu. Na wniosek Prezesa odwołał z funkcji wiceprezesa ds. finansowych phm. Michała Fonroberta oraz członków Zarządu: phm. Jacka Szmania, phm. Patryka Mazurkiewicza, pwd. Katarzynę Kowalewską oraz pwd. Leszka Minca. Na funkcję wiceprezesa ds. finansowych Zjazd wybrał phm. Patryka Mazurkiewicza.

19-20 listopada 2005
WIELKOPOLSKI SEJMIK GRUNWALDZKI – WRZEŚNIA

Reprezentacja HKT „Azymut” w składzie: pwd. Jakub Szmania – drużynowy 27 SDH „CONTRA”, wyw. Grzegorz Kurzawiński – przyboczny 28 SDH „WIGRY”, trop. Ada Meissner – drużynowa 29 SDH „CHABER” oraz hm. Rafał M. Socha – Prezes HKT „Azymut” wzięli udział w kolejnym Wielkopolskim Sejmiku Grunwaldzkim, zorganizowanym we Wrześni.

26-27 sierpnia 2005
RADA „WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH”

Hm. Rafał M. Socha, phm. Elwira Socha i phm. Tomasz Raatz uczestniczyli w Radzie „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”, która odbyła się w Marózku koło Olsztynka.

16-26 sierpnia 2005
OBÓZ WĘDROWNY HKT „AZYMUT” „TATRY 2005”

W dniach 16-26 sierpnia 2005 roku odbył się trzeci obóz HKT „Azymut” roku 2005 – wędrówka po polskich Tatrach. Obóz – w którym wzięli udział wędrownicy i instruktorzy Klubu – odbył się w ramach akcji „Czyste Tatry”, organizowanej przez Schronisko Górskie ZHP „Głodówka”. Komendantem obozu był phm. Patryk Mazurkiewicz.

17-27 lipca 2005
KOLONIA ZUCHOWA – OBÓZ HARCERSKI HKT „AZYMUT” „ŁĘŻYCE 2005”

HKT „Azymut” we współpracy z 14 Gromadą Zuchową „Niezapominajki” 
w Swarzędzu był organizatorem Kolonii Zuchowej – Obozu Harcerskiego 
w Łężycach – w Kotlinie Kłodzkiej. Komendantką Obozu była druhna Bernadetta Dolińska. 

17 lipca 2005
IV MARSZE NA ORIENTACJĘ „GRUNWALD”

Po raz czwarty odbyły się Marsze na Orientację po polach Grunwaldu, zorganizowane przez HKT „Azymut”.

16 lipca 2005
TYTUŁY GRUNWALDZKIE DLA JEDNOSTEK HKT „AZYMUT”

Rozkazem Naczelnika ZHP jednostki HKT „Azymut” otrzymały po raz kolejny honorowe tytuły „Drużyny Grunwaldzkiej”:
– 27 SDH „CONTRA” – po raz 15,
– 28 SDH „WIGRY” – po raz 8,
– 29 SDH „CHABER” – po raz 4,
– Krąg Instruktorski HKT „Azymut” – po raz 6.
Klub jako związek drużyn otrzymał tytuł po raz 8.

15 lipca 2005
XXX SEJMIK „WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH”

Kolejny Sejmik „Wspólnoty” odbył się podczas XXXIV Zlotu Grunwaldzkiego. 
W trakcie jego trwania podsumowano działalność „Wspólnoty” w roku harcerskim 2004/2005 oraz dokonano wyborów władz „Wspólnoty”. Prezes HKT „Azymut” hm. Rafał M. Socha został ponownie wybrany wiceprzewodniczący Ruchu.  

9-18 lipca 2005
OBÓZ HARCERSKI HKT „AZYMUT” „WARMIA 2005”

Tegoroczny obóz dla harcerzy i harcerzy starszych HKT „Azymut” przebiegał przez Warmię, Powiśle i Mazury. Wędrówka rozpoczęła się we Fromborku, następnie przebiegała przez Gdańsk, Gdynię, Malbork, Elbląg, Kanał Ostródzko-Elbląski na Pola Grunwaldu. Obóz zakończył się udziałem harcerek i harcerzy w XXXIV Zlocie Grunwaldzkim. Komendantem obozu był phm. Jacek Szmania.

10-12 czerwca 2005
XX ZLOT HUFCA ZHP POZNAŃ-REJON – RYBOJEDZKO-BUK

Kolejny raz wielkim sukcesem zakończył się dla HKT „Azymut” Zlot Hufca ZHP Poznań-Rejon. XX edycja zlotu odbyła się w Rybojedzku i Buku. Drużyny Klubu powróciły do Swarzędza z dwoma pucharami. 27 Swarzędzka Drużyna Harcerska HKT „Azymut” „CONTRA” zajęła I miejsce w kategorii wędrowniczej, natomiast 28 Swarzędzka Drużyna Harcerska HKT „Azymut” „WIGRY” zajęła I miejsce w kategorii drużyn harcerskich.

21-22 maja 2005
IX ZAWODY NA ORIENTACJĘ „LILIA – KONICZYNA”

Odbyła się dziewiąta edycja Zawodów na Orientację „LILIA – KONICZYNA”, zorganizowana przez HKT „Azymut” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz, Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Komisarzy Zagranicznych ZHP, Prezesa Oddziału PTTK „Meblarz” oraz Przewodniczącej „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”

14 maja 2005
PREZES HKT „AZYMUT” DELEGATEM NA XXXIII ZJAZD ZHP

W trakcie zbiórki wyborczej Hufca ZHP Poznań-Rejon, hm. Rafał M. Socha – Prezes HKT „Azymut” został delegatem na XXXIII Zjazd ZHP, który odbędzie się w dniach 1-4 grudnia 2005 roku w Warszawie.

20 lutego 2005
IV RAJD BADEN-POWELLA

W Parku Krajobrazowym Promno odbył się IV Rajd Baden-Powella, zorganizowany przez HKT „Azymut”. W imprezie prócz członków Klubu wzięli udział harcerze z 12 Starszoharcerskiej Drużyny Wędrownej „Tramp” w Mosinie oraz 157 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Janusza Korczaka. Komendantem Rajdu był phm. Jacek Szmania.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.