Jamboree na szlaku

10 Jamboree na Szlaku sobota, 12 maja 2007

Jamboree On The Trail to ogólnoświatowe, skautowe przedsięwzięcie, które odbywa się każdego roku w drugą sobotę maja. Jest to dzień, w którym członkowie ruchu skautowego wyruszają na swoje wędrówki – zarówno na te po najbliższej okolicy, jak i na te dalsze, często o charakterze wyczynu. Każdy jednak, niezależnie od tego, na jakim kontynencie się znajduje, kroczy w tym samym kierunku – ku lepszej przyszłości. Przyłączcie się do nas i wyruszmy 12 maja na szlak!

Hasło Jamboree:
Skauci wychodzą razem na szeroki świat

Propozycja:
Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu zachęca wszystkie gromady, drużyny i kręgi do włączenia się w Jamboree i odbycia w ten szczególny dzień wędrówki po bliższej lub dalszej okolicy.

Jamboree On The Trail is an annual day of the World Scout Movement to hike together. All Scouts, whatever their age 
and wherever they may be in the world, are invited to participate 
in the way they can. Cubs and younger Scouting sections can visit a local nature trail as part of a weekend camp. A Scout Troop might check out a hiking trail while working on badge requirements. 
A Rover Crew might make a Service Project out of restoring or maintaining a hiking trail. In their own way, everyone will be hiking the same direction: towards a better future through Scouting. JOTT is held every year on the second Saturday of May..

Motto:Scouts Walking Together World Wide

Date:
Saturday, May 12, 2007

Proposition:
… 

HKT „Azymut” Swarzędz – „Azymut” Scout’s Touristic Club
„Azymut” is a unit of the Polish Scouting and Guiding Association (ZHP) – member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). „Azymut” is a special scout club and union of scout’s troops.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.