Imprezy turystyczne

HKT „Azymut” jest organizatorem wielu imprez turystycznych i krajoznawczych. Do cyklicznych należą: 

Rajd Baden-Powella
– impreza klubowa organizowana od 2002 roku w terminie zbliżonym do Dnia Myśli Braterskiej. Celem Rajdu jest uczczenie kolejnej rocznicy urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella, spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej, integracja drużyn harcerskich oraz popularyzacja walorów turystycznych Gminy Swarzędz i okolic.

Zawody na Orientację „LILIA – KONICZYNA”
– impreza organizowana w latach 1996-2006. Celem Zawodów było uczczenie kolejnej rocznicy powrotu Związku Harcerstwa Polskiego do Światowego Skautingu – WOSM i WAGGGS oraz sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, a także poruszania w nieznanym terenie. Odbywała się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Komisarzy Zagranicznych ZHP, Prezesa Oddziału PTTK „Meblarz” oraz Przewodniczącej „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”.

Marsze na Orientację „GRUNWALD”
– impreza organizowana w latach 2002-2007 w trakcie trwania Zlotów Grunwaldzkich. Celem imprezy było nauczenie orientowania się w terenie, popularyzacja imprez na orientację oraz szczegółowe poznanie pól bitwy pod Grunwaldem. 

Zloty HKT „Azymut”
– spotkania programowe wszystkich członków Klubu, odbywające się również z okazji ważnych rocznic HKT „Azymut”. 


Posted in Uncategorized by with no comments yet.