Grunwald

Od 1990 roku HKT „Azymut” realizuje programu patriotyczny ZHP, którego motywem przewodnim jest Grunwald, jako symbol narodowy. Jest współzałożycielem Ogólnopolskiego Ruchu Programowo Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”. Klub był inicjatorem wielu przedsięwzięć dla środowisk z Polski i zagranicy. 

Przedstawicielstwo „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”
Z inicjatywy HKT „Azymut” powołano w dniu 20 listopada 1992 roku pierwsze przedstawicielstwo „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” – na Chorągiew Wielkopolską ZHP. Funkcję przedstawiciela powierzono Prezesowi Klubu hm. Rafałowi M. Socha. Klub pełnił bardzo aktywnie tę funkcję w latach 1992-2000. Z inicjatywy HKT „Azymut” odbywały się Wielkopolskie Sejmiki Grunwaldzkie, które miały miejsce w wielu środowiskach tworzących Przedstawicielstwo: w Kobylnicy koło Swarzędza, Poznaniu, Słupcy, Pobiedziskach oraz Ostrowie Wielkopolskim. W listopadzie 1998 roku zorganizowano tygodniowy sejmik w Brukseli oraz sesję na temat „Grunwald, patriotyzm a integracja europejska”, z której materiały posłużyły do opracowania stanowiska programowego „Wspólnoty” na XXI wiek. Klub wydawał systematycznie wydawnictwo „Grunwaldzkie Wici Chorągwi Wielkopolskiej ZHP”. Pomysłem „Azymutu” był „Skarbiec Zadań Grunwaldzkich”, wydanie „Poradnika Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej”, przeorganizowanie lipcowych zlotów w regionalne „gniazda” oraz wzbogacenie ich o nową formę realizacji programu i zdobywanie plakietki zlotowej w „Punktach Aktywności”. Klub włożył bardzo duży wkład w powstanie książki „Z czym w XXI wiek”. Dziełem „Azymutu” jest projekt godła „Wspólnoty” oraz dwóch plakietek Zlotów Grunwaldzkich – w 1998 i 2000 roku.  

XIV Sejmik „Wspólnoty” w Poznaniu i Swarzędzu 
HKT „Azymut” był organizatorem XIV Sejmiku „Wspólnoty”, który odbył się w dniach 27 lutego – 1 marca 1998 roku w Poznaniu i Swarzędzu, pod hasłem „U źródeł Moich Ojczyzn”. Pozwolił on poznać instruktorom z całej Polski zabytki związane z początkami polskiej państwowości oraz miejsca gdzie planowano zorganizowanie Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego GNIEZNO 2000.

Klub jako „Drużyna Grunwaldzka”
HKT „Azymut” jest obecny we „Wspólnocie” od momentu jej powstania, jednak możliwość zdobycia tytułu grunwaldzkiego zaistniała dopiero po zmianie regulaminu w 1998 roku. 
Klub posiada tytuł „Drużyny Grunwaldzkiej”, nadany dziesięciokrotnie przez Naczelnika ZHP w latach 1998-2007. 

We władzach „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”
Prezes HKT „Azymut” hm. Rafał M. Socha był w latach 1994-2001 członkiem Rady „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”. Od 2003 roku jest ponownie członkiem Rady i zarazem Wiceprzewodniczącym Ruchu. 

Marsze na Orientację „GRUNWALD”
Od 2002 roku HKT „Azymut” jest organizatorem Marszy na Orientację „GRUNWALD”, które odbywają się w trakcie Zlotów Grunwaldzkich. 

„Grunwaldzkie Wici” – pismo Zlotu Grunwaldzkiego
HKT „Azymut” był wydawcą gazety Zlotu Grunwaldzkiego „Grunwaldzkie Wici”. W trakcie XXXI Zlotu w 2002 roku opublikował 3 numery, podczas XXXII Zlotu w 2003 roku – 5 numerów, a w trakcie XXXIII Zlotu w 2004 roku – kolejne 3 numery. 

Strona internetowa „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”
W 1998 roku HKT „Azymut” stworzył i do dzisiaj nieprzerwanie prowadzi serwis internetowy „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” w domenie www.grunwald.zhp.pl. Ponadto Klub prowadzi serwisy internetowe kolejnych Zlotów Grunwaldzkich.

„Grunwaldzkie Konteksty”
Od 2004 roku Prezes HKT „Azymut” hm. Rafał M. Socha jest redaktorem naukowym „Grunwaldzkich Kontekstów” – rocznika „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.