Współpraca zagraniczna

HKT „Azymut” posiada miano Harcerskiego Klubu Europejskiego, nadane mu przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w 1998 roku, w uznaniu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej. Prezes Klubu – druh hm. Rafał M. Socha – był w latach 1996-1998 członkiem Młodzieżowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów RP oraz w latach 1999-2005 członkiem rady Forum Proeuropejskich Organizacji Młodzieżowych przy Prezydencie RP. Instruktorzy i harcerze „Azymutu” wielokrotnie brali udział w wyprawach zagranicznych: – kilka razy organizowali wyjazdy do Londynu – stolicy Wielkiej Brytanii, ostatni w 2004 roku,– do Niemiec – na uroczystości 50 rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Dachau (1995) oraz na Światową Wystawę EXPO 2000, – uczestniczyli w pielgrzymce ZHP do Ojca Świętego (Włochy 1996),– reprezentowali ZHP na 1997 National Scout Jamboree Boy Scouts of America,– do Ośrodka Skautowego WOSM w Kanderstegu, w Szwajcarii, – w 1998 roku zorganizowali wyprawę do Brukseli i innych miast Belgii i Holandii, gdzie zapoznali się z instytucjami Unii Europejskiej oraz Paktu Północnoatlantyckiego NATO,– uczestniczyli w uroczystościach otwarcia cmentarza wojennego w Miednoje (Rosja 2000),– wzięli udział w wyprawie „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” na Litwę – do Wilna i Trok (2002),– zorganizowali wyprawę instruktorską do Grecji (2005), w trakcie której zdobyli m.in. Olimp (2917 m n.p.m.),– reprezentowali ZHP na 8 Zlocie Skautów Europy Środkowej „ORBIS 2006” w Czechach oraz 9 Zlocie Skautów Europy Środkowej „SILESIA 2008”– wzięli udział w Wyjeździe Przedstawicieli ZHP na Krym (2008).  Prezes HKT „Azymut” hm. Rafał M. Socha był reprezentantem WOSM na stypendium Rady Europy w Thames Valley University w Londynie (1996), a wiceprezes HKT „Azymut” phm. Patryk Continue Reading →


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

X zawody na orientację „Lilia-koniczyna”

Regulamin I. ORGANIZATOROrganizatorem imprezy jest Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu. II. TERMIN I MIEJSCEZawody odbędą się w dniu 15 października 2006 (niedziela) w terenie nieznanym.Miejsce zbiórki zostanie podane w komunikacie potwierdzającym przyjęcie na Zawody. III. CELE ZAWODÓW– uczczenie 10 rocznicy powrotu Związku Harcerstwa Polskiego do Światowego Skautingu – WOSM i WAGGGS,– dobra zabawa na świeżym powietrzu,– sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz poruszania się w nieznanym terenie,– popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,– popularyzacja terenów leśnych Powiatu Poznańskiego. IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNEW zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, jednak liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach indywidualnych, z podziałem na kobiety i mężczyzn:– TD – dzieci – uczniowie szkół podstawowych (urodzeni w roku 1993 i młodsi) – 1 etap dzienny, start w drużynach 2 osobowych,– TM – młodzież – uczniowie gimnazjów (urodzeni w latach 1990-1992) – 1 etap dzienny,– TJ – juniorzy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (urodzeni w latach 1987-1989)  1 etap dzienny + 1 etap nocny– TS – seniorzy (urodzeni w roku 1986 i starsi) – 1 etap dzienny + 1 etap nocny.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość łączenia kategorii, w razie braku wystarczającej ilości zawodników w danej kategorii.Szczegółowy regulamin zawodów zostanie przedstawiony na starcie. V. WPISOWE I ZGŁOSZENIAWpisowe wynosi 15 zł od każdego uczestnika biorącego udział w Zawodach.Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia zawodnika należy przesyłać do dnia 1 października 2006 roku na adres:– HKT „Azymut”, skr. pocztowa 78, 62-020 Swarzędz lub hkt@azymut.org.pl.Wpłata wpisowego musi nastąpić również do dnia 1 paxdziernika 2006 roku na Continue Reading →


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Jamboree na szlaku

10 Jamboree na Szlaku sobota, 12 maja 2007 Jamboree On The Trail to ogólnoświatowe, skautowe przedsięwzięcie, które odbywa się każdego roku w drugą sobotę maja. Jest to dzień, w którym członkowie ruchu skautowego wyruszają na swoje wędrówki – zarówno na te po najbliższej okolicy, jak i na te dalsze, często o charakterze wyczynu. Każdy jednak, niezależnie od tego, na jakim kontynencie się znajduje, kroczy w tym samym kierunku – ku lepszej przyszłości. Przyłączcie się do nas i wyruszmy 12 maja na szlak! Hasło Jamboree:Skauci wychodzą razem na szeroki świat Propozycja:Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu zachęca wszystkie gromady, drużyny i kręgi do włączenia się w Jamboree i odbycia w ten szczególny dzień wędrówki po bliższej lub dalszej okolicy. Jamboree On The Trail is an annual day of the World Scout Movement to hike together. All Scouts, whatever their age and wherever they may be in the world, are invited to participate in the way they can. Cubs and younger Scouting sections can visit a local nature trail as part of a weekend camp. A Scout Troop might check out a hiking trail while working on badge requirements. A Rover Crew might make a Service Project out of restoring or maintaining a hiking trail. In their own way, everyone will be hiking the same direction: towards a better future through Scouting. JOTT is held every year on the second Saturday of May.. Motto:Scouts Walking Together World Wide Date:Saturday, May 12, 2007 Proposition:…  HKT „Azymut” Swarzędz – „Azymut” Scout’s Touristic Club„Azymut” is a unit of the Polish Scouting Continue Reading →


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Imprezy turystyczne

HKT „Azymut” jest organizatorem wielu imprez turystycznych i krajoznawczych. Do cyklicznych należą:  Rajd Baden-Powella– impreza klubowa organizowana od 2002 roku w terminie zbliżonym do Dnia Myśli Braterskiej. Celem Rajdu jest uczczenie kolejnej rocznicy urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella, spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej, integracja drużyn harcerskich oraz popularyzacja walorów turystycznych Gminy Swarzędz i okolic. Zawody na Orientację „LILIA – KONICZYNA”– impreza organizowana w latach 1996-2006. Celem Zawodów było uczczenie kolejnej rocznicy powrotu Związku Harcerstwa Polskiego do Światowego Skautingu – WOSM i WAGGGS oraz sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, a także poruszania w nieznanym terenie. Odbywała się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Komisarzy Zagranicznych ZHP, Prezesa Oddziału PTTK „Meblarz” oraz Przewodniczącej „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”. Marsze na Orientację „GRUNWALD”– impreza organizowana w latach 2002-2007 w trakcie trwania Zlotów Grunwaldzkich. Celem imprezy było nauczenie orientowania się w terenie, popularyzacja imprez na orientację oraz szczegółowe poznanie pól bitwy pod Grunwaldem.  Zloty HKT „Azymut”– spotkania programowe wszystkich członków Klubu, odbywające się również z okazji ważnych rocznic HKT „Azymut”. 


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Grunwald

Od 1990 roku HKT „Azymut” realizuje programu patriotyczny ZHP, którego motywem przewodnim jest Grunwald, jako symbol narodowy. Jest współzałożycielem Ogólnopolskiego Ruchu Programowo Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”. Klub był inicjatorem wielu przedsięwzięć dla środowisk z Polski i zagranicy.  Przedstawicielstwo „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”Z inicjatywy HKT „Azymut” powołano w dniu 20 listopada 1992 roku pierwsze przedstawicielstwo „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” – na Chorągiew Wielkopolską ZHP. Funkcję przedstawiciela powierzono Prezesowi Klubu hm. Rafałowi M. Socha. Klub pełnił bardzo aktywnie tę funkcję w latach 1992-2000. Z inicjatywy HKT „Azymut” odbywały się Wielkopolskie Sejmiki Grunwaldzkie, które miały miejsce w wielu środowiskach tworzących Przedstawicielstwo: w Kobylnicy koło Swarzędza, Poznaniu, Słupcy, Pobiedziskach oraz Ostrowie Wielkopolskim. W listopadzie 1998 roku zorganizowano tygodniowy sejmik w Brukseli oraz sesję na temat „Grunwald, patriotyzm a integracja europejska”, z której materiały posłużyły do opracowania stanowiska programowego „Wspólnoty” na XXI wiek. Klub wydawał systematycznie wydawnictwo „Grunwaldzkie Wici Chorągwi Wielkopolskiej ZHP”. Pomysłem „Azymutu” był „Skarbiec Zadań Grunwaldzkich”, wydanie „Poradnika Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej”, przeorganizowanie lipcowych zlotów w regionalne „gniazda” oraz wzbogacenie ich o nową formę realizacji programu i zdobywanie plakietki zlotowej w „Punktach Aktywności”. Klub włożył bardzo duży wkład w powstanie książki „Z czym w XXI wiek”. Dziełem „Azymutu” jest projekt godła „Wspólnoty” oraz dwóch plakietek Zlotów Grunwaldzkich – w 1998 i 2000 roku.   XIV Sejmik „Wspólnoty” w Poznaniu i Swarzędzu HKT „Azymut” był organizatorem XIV Sejmiku „Wspólnoty”, który odbył się w dniach 27 lutego – 1 marca 1998 roku w Poznaniu i Swarzędzu, pod hasłem „U źródeł Moich Ojczyzn”. Pozwolił on poznać instruktorom z całej Polski zabytki związane z początkami polskiej państwowości oraz Continue Reading →


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka – 2

Uzarzewo – kościół pw. św. Michała Archanioła1 lutego 2009 Pierwsza wyprawa HKT „Azymut” szlakiem kościółków drewnianych wokół Puszczy Zielonka. W śnieżny poranek, punktualnie o godz. 11:00 przed harcówkami spotkali się: Elwira, Rafał, Tomek, Kuba i Przemek. Jako transport mieliśmy do dyspozycji trzy samochody – wybraliśmy się jednak dwoma. Miejsce, do którego udawaliśmy się nadal pozostawało nieznane (znane tylko Prezesowi :-). Aby dotrzeć do celu, należało rozwiązać trzy zagadki krajoznawcze. Pierwsza dotyczyła miejsca na terenie gminy Swarzędz, gdzie w czasie okupacji hitlerowskiej więźniowie budowali linię kolejową. Pierwszy prawidłowo odpowiedzi udzielił Tomek. Ruszyliśmy do Kobylnicy, aby na budynku stacji kolejowej odnaleźć pamiątkową tablicę. Stojąc na peronie poznaliśmy kolejną zagadkę. Dotyczyła ona miejsca, gdzie w pobliżu na przełomie XIX i XX wieku wypoczywały dzieci z biednych rodzin. Prawidłową odpowiedź udzielił Kuba – podjechaliśmy pod dawny Dom Dziecka przy ul. Krętej. Tam odnaleźliśmy tablicę poświęconą Bronisławowi Gąsiorowskiemu – członkowie honorowemu, zasłużonemu dobroczyńcy i protektorowi Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych i Stacyji Sanitarnej „Stella”.  Warto było również wspomnieć, że w budynku przy ul. Krętej odbył się pierwszy Wielkopolski Sejmik Grunwaldzki, zorganizowany przez HKT „Azymut” w 1996 r. Ostatnia zagadka brzmiała: „gdzie w okolicy można spotkać nosorożca?”. Po krótkim zastanowieniu prawidłową odpowiedź udzielił Przemek: w Uzarzewie – w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim. Pojechaliśmy więc do Uzarzewa, które okazało się celem naszej wyprawy. Niestety, w Uzarzewie dopadł nas pech…  Msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła, która zgodnie z informacją na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej miała zostać odprawiona o godz. 12:00, odbyła się… już o godz. 11:00. Pozostało nam podziwianie świątyni z zewnątrz. Równie Continue Reading →


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Długa Goślina – kościół pw. św. Marii Magdaleny22 marca 2009 Druga wyprawa HKT „Azymut” szlakiem kościółków drewnianych wokół Puszczy Zielonka miała odbyć się 28 marca 2009 r., a odbyła się… tydzień wcześniej. W związku z turniejem piłki nożnej w Buku, w zaplanowanym terminie nie mogliśmy ruszyć na szlak. Pozostał tylko zwiad Druhny Prezesowej i Druha Prezesa, którzy pomni doświadczeń z Uzarzewa (msza godzinę wcześniej, zamknięte muzeum), postanowili z wyprzedzeniem zrobić rekonesans przed właściwą wyprawą. I niestety (dla pozostałych członków Klubu) rekonesans stał się wyprawą właściwą. W wyprawie udział więc wzięli tylko Elwira i Rafał.  Miejsce, do którego udawaliśmy się była Długa Goślina – wieś zlokalizowana kilka kilometrów od Murowanej Gośliny z kościołem pw. św. Marii Magdaleny (Archidiecezja Gnieźnieńska). Msza święta odbyła się według planu o godz. 11:30 i trwała bardzo długo, bo prawie 70 minut… Po mszy udaliśmy się do przez dwa rynki w Murowanej Goślinie (jeden z ratuszem i kościołem pw. św. Jakuba, a drugi na Zielonym Wzgórzu) do Starczanowa, aby podziwiać rezerwat przyrody „Śnieżycowy Jar”. Mimo deszczowej pogody, w rezerwacie było wielu turystów… ale oczywiście o wiele mniej, niż śnieżyc wiosennych (Leucoium vernum) – przepięknych kwiatów, które dywanem rozłożyły się w uroczym jarze. Na szlaku naszej pieszej wędrówki mijaliśmy również zabytkowe grodzisko stożkowe koło Starczanowa oraz niedaleki Ostrów Radzimski. Punktacja po drugiej wyprawie:– Elwira – 1 pkt (z poprzednich wypraw) + 1 pkt za udział  = 2 pkt.– Tomasz – 2 pkt. (z poprzednich wypraw)– Kuba – 2 pkt. (z poprzednich wypraw)– Przemek – 2 pkt. (z poprzednich wypraw)– Continue Reading →


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Kronika 2006

1-3 grudnia 2006XIX ZJAZD HKT „AZYMUT”W Schronisku PTTK Magurka, w Beskidzie Małym, odbył się XIX Zjazd HKT „Azymut”. Zjazd przyjął sprawozdanie z działalności Klubu w 2006 r. oraz udzielił absolutorium ustępującemu Prezesowi i członkom Zarządu Klubu. Dokonał również wyboru nowego Zarządu. Prezesem HKT „Azymut” został ponownie druh hm. Rafał M. Socha. Wiceprezesami zostali: hm. Tomasz Raatz oraz phm. Patryk Mazurkiewicz. Członkami Zarządu zostali wybrani szefowie podstawowych jednostek Klubu: sam. Ada Meissner – na funkcję sekretarza, pwd. Jakub Szmania – na funkcję skarbnika, pwd. Filip Kopczyński – na funkcję kwatermistrza. W trakcie Zjazdu harcerki i harcerze odbyli wycieczki beskidzkimi szlakami, zdobyli m.in. Czupel – najwyższy szczyt Beskidu Małego. 17-19 listopada 2006CENTRALNY KURS PRZODOWNIKÓW INOCzterech instruktorów HKT „Azymut”: hm. Rafał M. Socha, hm. Tomasz Raatz, pwd. Jakub Szmania i pwd. Filip Kopczyński, wzięło udział w Centralnym Kursie Przodowników Imprez na Orientację, który został zorganizowany przez Komisję InO Zarządu Głównego PTTK w Siedlcu koło Częstochowy. Dzięki wykazanej wiedzyi umiejętnościom organizacji imprez na orientację, już na wkrótce Klub wzbogaci się o czterech przodowników tej dyscypliny turystyki kwalifikowanej. Przy okazji instruktorzy zwiedzili zamki na Szlaku Orlich Gniazd: Ostrężnik, Mirów, Bobolice i Olsztyn – w ramach podróży sentymentalnej po obozach w 1996 i 2001 r.; dotarli do Źródła Zygmunta i Elżbiety oraz pstrągarni Raczyńskich w Złotym Potoku; byli także na Pustyni Siedleckiej. W drodze powrotnej odwiedzili również sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. 11 listopada 200618 URODZINY HKT „AZYMUT”Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu jest już pełnoletni! Dokładnie 11 listopada 2006 r. ukończył 18 lat. Tego dnia, Continue Reading →


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Kronika 2005

24 grudnia 2005BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJUBetlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez cała Polskę, przybyło do Swarzędza 18 grudnia 2005 roku. Reprezentacja HKT „Azymut” odebrała Światło z poznańskiej Fary, z rąk ks. Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Harcerze z HKT „Azymut” przekazali Światło:– Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu – Pani Bożenie Szydłowskiej,– Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Pani Annie Tomickiej,– radnym i wszystkim obecnym na spotkaniu opłatkowym w swarzędzkim ratuszu w dniu 20 grudnia,– gronu pedagogicznemu i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu – w trakcie spotkania opłatkowego w dniu 21 grudnia,– mieszkańcom miasta i gminy podczas 5-godzinnej warty ze Światłem, zaciągniętej w dniu 23 grudnia w holu swarzędzkiego ratusza. 23 grudnia 2005ZBIÓRKA OPŁATKOWA HKT „AZYMUT”Tradycyjna zbiórka opłatkowa wszystkich członków Klubu odbyła się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Prócz opłatka, Betlejemskiego Światła Pokoju, choinki, barszczu i słodkich wypieków, harcerze usłyszeli także świąteczne przesłanie Naczelnego Kapelana ZHP phm. Jana Ujmy. 17 grudnia 2005KONCERT „W GÓRACH JEST WSZYSTKO CO KOCHAM…”HKT „Azymut” był partnerem koncertu „W górach jest wszystko co kocham”, który odbył się w sobotę 17 grudnia 2005 roku w Centrum Kultury Poznania „Zamek”. 9 grudnia 2005STRONA DRUŻYNY ZLOTOWEJ HKT „AZYMUT”NA 8 ZLOT SKAUTÓW EUROPY ŚRODKOWEJ „ORBIS 2006”Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu zgłosił Komendzie Reprezentacji ZHP na 8 Zlot Skautów Europy Środkowej „ORBIS 2006” udział drużyny składającej się z 2 zastępów – łącznie 18 osób. Kadrę drużyny stanowią: phm. Patryk Mazurkiewicz – wiceprezes HKT „Azymut”, sam. Ada Meissner – drużynowa 29 SDH „CHABER” oraz pwd. Filip Kopczyński – drużynowy 28 SDH Continue Reading →


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

1% PODATKU DLA ZHP – HKT „AZYMUT”

Szanowni PaństwoRodzice harcerek i harcerzy,Przyjaciele i sympatycy HKT „Azymut” Rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego – w tym jednostki organizacyjnej Chorągwi Wielkopolskiej, jaką jest Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. JAK PRZEKAZAĆ 1%? Od tego roku nie trzeba przelewać pieniędzy, wystarczy wskazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, jako organizację, której przekazuje się 1% podatku: Związek Harcerstwa PolskiegoChorągiew WielkopolskaKRS 0000266321 z dopiskiem we właściwym polu: Hufiec Poznań-Rejon – HKT Azymut


Posted in Uncategorized by with no comments yet.