1% PODATKU DLA ZHP – HKT „AZYMUT”

Szanowni Państwo
Rodzice harcerek i harcerzy,
Przyjaciele i sympatycy HKT „Azymut”

Rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego – w tym jednostki organizacyjnej Chorągwi Wielkopolskiej, jaką jest Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu.

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska jest zarejestrowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna, prowadzona 
w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

JAK PRZEKAZAĆ 1%?

Od tego roku nie trzeba przelewać pieniędzy, wystarczy wskazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, jako organizację, której przekazuje się 1% podatku:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
KRS 0000266321

z dopiskiem we właściwym polu:

Hufiec Poznań-Rejon – HKT Azymut


Posted in Uncategorized by with no comments yet.