Główna

Witamy na stronie Harcerskiego Klub Turystycznego „Azymut” w Swarzędzu. Jesteśmy harcerskim klubem specjalnościowym i zarazem szczepem. Swoją działalność rozpoczęliśmy 11 listopada 1988 roku. Działamy w ramach Hufca Poznań-Rejon, Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Meblarz” w Swarzędzu. Skupiamy harcerki i harcerzy, harcerki starsze i harcerzy starszych, wędrowniczki i wędrowników oraz instruktorki i instruktorów.

Serdecznie zapraszamy!

Czuwaj!

Cele działania

Podstawowymi celem HKT „Azymut” jest:
– organizowanie działalności opartej na metodzie harcerskiej oraz harcerskim systemie wychowawczym, wzbogaconej treściami turystyki i krajoznawstwa;
– budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego oraz regionu – Wielkopolski;
– krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych, a także
– propagowanie kultury uprawiania turystyki oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

Dla osiągnięcia celów HKT „Azymut”: 
– organizuje rajdy, imprezy na orientację, biwaki, wycieczki oraz inne przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 
– organizuje wypoczynek letni i zimowy, a w szczególności obozy wędrowne;
– prowadzi podstawowe kształcenie kadry, umożliwia zdobywanie sprawności, stopni, odznak oraz uprawnień turystycznych i krajoznawczych.

pierścionki zaręczynowe

Godło

Godłem HKT „Azymut” jest ośmioramienna róża wiatrów oparta na białym pierścieniu, wewnątrz którego wpisana jest harcerska lilijka. Promienie, lilijka oraz pole wewnątrz pierścienia są naprzemian biało-czarne. 

Godło Klubu widnieje na plakietce noszonej przez harcerzy na mundurach, na proporcach drużyn i zastępów oraz na pieczęci Klubu.


by